Դպրոցի հիմնը

Խոսք ` Ա. Սաֆարյանի

Մեր  սուրբ դպրոց,  դու օրրան  հայրենի,

Դու միշտ կանգուն` դպրանոց մայրենի,

Քո սաներն   ենք մենք քաջարի,

Եվ  կերտողներն ենք նոր դարի:

 

Դու մեր դպրոց լուսավոր ու պայծառ,

Դու  մեր կյանքի ուղեկից միշտ կայտառ,

Քո սաներն ենք` քեզ հզոր սյուն,

Քեզ  պահապան  մշտարթուն:

 

Մեր սո´ւրբ դպրոց, ամրացի´ր օրեցօր,

Պարզ թո´ղ լինի քո երկինքն ամեն օր,

Խոստանում ենք լավ սովորել,

Մեր ողջ  եռանդը քեզ նվիրել: